Cererile pot fi transmise în scris prin poștă, fax, email sau personal – prin registratura societății (GHIȘEU UNIC - parter), cu datele de identificare a solicitantului: nume, adresă, telefon/fax, email, după caz.
Acestea sunt apoi înregistrate în Registrul general de intrări-ieșiri documente, vizate de către Directorul General, iar mai apoi repartizate către directorii de resort/ compartimentului responsabil cu soluționarea cererii.
Așadar, vă punem la dispoziție pe site-ul nostru formulare pentru fiecare tip de serviciu pe care îl oferim:

 

DIVERSE

Cerere generala (poate fi adaptată în funcție de nevoi)

 

 

AVIZE

Model cerere bransament

Model cerere bransament firma

 

APA/CANAL

Adresa din partea societatii privind date despre activitatea desfasurata in imobil – model AC 62

Cerere executie bransament apa sau racord canal - AC22

Cerere modificare contract furnizare apa rece canal

Cerere reziliere contract – AC 5

Conventie de consum apa rece-canal

Declaratie notariala - AC2

Declaratie notariala - AC3

Declaratie pe proprie raspundere – model AC6

Formular actualizare date

Imputernicire din partea societatii – model AC4

Împuternicire din partea proprietarului – persoană fizică AC10

Prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pentru utilizator casnic – individual – AC9

Prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pentru utilizatori societati comerciale – utilizator colectiv – AC 7

Cerere verificare apometru

 

SERVICII DIVERSE

 

Cerere mentenanta subsol sau curatenie scara

Cerere pentru incheiere contract de vidanjare

Cerere achiziționare compost persoane fizice

Formular comandă achiziționare compost persoane juridice

 

 LEGEA NR. 544

Cerere tip Legea 544/2001

Reclamație administrativă 1

Reclamație administrativă 2