Cererile pot fi transmise în scris prin poștă, fax, email sau personal – prin registratura societății (GHIȘEU UNIC - parter), cu datele de identificare a solicitantului: nume, adresă, telefon/fax, email, după caz.
Acestea sunt apoi înregistrate în Registrul general de intrări-ieșiri documente, vizate de către Directorul General, iar mai apoi repartizate către directorii de resort/ compartimentului responsabil cu soluționarea cererii.
Așadar, vă punem la dispoziție pe site-ul nostru formulare pentru fiecare tip de serviciu pe care îl oferim:

 

DIVERSE

Cerere generala (poate fi adaptată în funcție de nevoi)

Cerere de incheiere a contractului de prestari servicii mentenanta sau curatenie scara pentru asociatii de locatari

 

AVIZE

Model cerere bransament

Model cerere bransament firma

 

APA/CANAL

Adresa din partea societatii privind date despre activitatea desfasurata in imobil – model AC 62

Cerere executie bransament apa sau racord canal - AC22

Cerere modificare contract furnizare apa rece canal

 Cerere reziliere contract – AC 5

 Conventie de consum apa rece-canal

 Declaratie notariala - AC2

 Declaratie notariala - AC3

 Declaratie pe proprie raspundere – model AC6

 Formular actualizare date

 Imputernicire din partea societatii – model AC4

 Împuternicire din partea proprietarului – persoană fizică AC10

 Prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pentru utilizator casnic – individual – AC9

 Prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pentru utilizatori societati comerciale – utilizator colectiv – AC 7

 

 LEGEA NR. 544

Cerere tip Legea 544/2001

Reclamație administrativă 1

Reclamație administrativă 2