ÎN ATENȚIA CLIENȚILOR 
Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni 
 
Vă informăm că începând cu data de 01.09.2019 se vor modifica prețurile/tarifele la apa potabilă și canal - epurare în orașul Mioveni, după cum urmează: 
- prețul la apa potabilă produsă, transportată și distribuită va fi de 4,30 lei/mc la care se adaugă TVA 9%, respectiv 4,69 lei/mc inclusiv TVA; 
- Tariful de canalizare - epurare va fi 3,10 lei/mc la care se adauga TVA 9%, respectiv 3,38 lei/mc inclusiv TVA;
Aceste modificări se datorează evoluției costurilor de achiziție și de exploatare.
Menționam ca prețurile/tarifele au fost structurate metodologic și avizate de Autoritatea Naționala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice cu avizul nr. 709676/29.07.2019.
 
Conducerea SEdC Mioveni