Vă informăm că începând cu data de 01.06.2018, prețul la apa potabilă produsă, transportată și distribuită în orașul Mioveni, ce include și prețul de producție al SC Automobile Dacia SA, va fi de 3,89 lei/mc fără TVA, respectiv 4,24 lei/mc cu TVA. 
Totodată, începând cu aceeași dată, se modifică și tariful pentru serviciul de canalizare-epurare la 2,59 lei/mc fără TVA, respectiv 3,08 lei/mc cu TVA.

Prețurile/Tarifele sunt aprobate prin H.C.L. nr. 84/17.05.2018.

Creșterea tarifului este avizată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – A.N.R.S.C.

Având în vedere importanța asigurării activităților de interes public general la nivelul orașului Mioveni, furnizarea serviciilor de apă și de canalizare fiind prioritară, se impune desfășurarea lor pe criterii de eficiență economică.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și potrivit Ordinului președintelui A.N.R.S.C. privind Metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor nr. 65/2007, societatea noastră a transmis documentații către A.N.R.S.C. pentru avizarea modificării tarifelor la apă și canalizare.

Pentru producerea, transportul și distribuția apei potabile în orașul Mioveni, actualul tarif de 3,70 lei/mc (fără TVA) include și costul de 1,95 lei/mc – prețul de producție al Automobile Dacia SA și preț apă brută AN Apele Române.

Tarifele actuale nu mai pot asigura funcționarea serviciilor publice pe criterii de rentabilitate și eficiență economică, fiind necesară corelarea lor cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie și cu alte cheltuieli de operare și exploatare.

Fundamentarea tarifelor s-a făcut pe baza analizei cheltuielilor realizate în perioada II 2017 – I 2018, rata inflației, ținând cont de ultimele schimbări legislative prevăzute de O.U.G. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal (mutarea contribuțiilor de la angajator la angajat) și H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (majorarea salariului de la 1450 lei la 1900 lei), dar și de evoluția prețurilor la energie electrică, gaz, combustibil, materiale și alte cheltuieli înregistrate de la ultima avizare de tarif.

 

TARIFE PENTRU LUCRĂRILE CONEXE SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE

S.Ed.C. Mioveni practică de la începutul lunii aprilie noi tarife pentru lucrările conexe Serviciului de alimentare cu apă și canalizare (ex. execuția branșamentelor de apă, racorduri de canalizare, diferite lucrări de curățenie a subsolurilor, montarea de contoare, verificarea metrologică a contorului de apă, ș.a.m.d.).

Tarifele prezentate sunt aferente execuției unor lucrări cadru, acestea putând suferi modificări în funcție de lucrarea efectiv realizată, cuprinsă în situația de lucrări. 

*Lucrările de racordare individuală, în funcție de posibilitățile financiare ale beneficiarului, pot fi achitate în trei rate lunare. Dacă materialele utilizate depășesc standardul, vor fi aplicate cheltuieli suplimentare.

Iată o listă completă cu tarifele aferente lucrărilor.