S.Ed.C. Mioveni, cu sediul în Str. Carol Davila, nr. 4, Oraș Mioveni, jud. Argeș, înființată în anul 2010 conform HCL nr. 74/05.08.2010 prin reorganizarea Serviciului ADP și a Serviciului de Iluminat Public, ce funcționau ca servicii distincte în subordinea Consiliului Local Mioveni, desfășoară o serie de activități specifice sferei de interes public general. Interesul nostru acordat modernizării, competența și seriozitatea angajaților au contribuit la dezvoltarea societății și la crearea unui renume în domeniul serviciilor edilitare.
Principalele servicii oferite de către S.Ed.C Mioveni sunt: apă-canalizare, iluminat public, salubritate, administrarea domeniului public și privat al orașului Mioveni, ecarisaj și administrarea adăpostului de câini, activități de restaurante – catering, administrarea Bazei de Agrement BEMO și a Bazinului de Înot Didactic și de Agrement Mioveni, epurarea apelor uzate și menajere, administrarea bazelor sportive, administrarea zonei de picnic de la Făget, iar după fuziunea cu SC Construcții – Reparații Mioveni SRL, societatea noastră operează tot ce ține de reparații și intervenții la drumurile publice din interiorul orașului și la mobilierul stradal.

GAMA DE SERVICII
• Apă-canal
• Iluminat Public
• Construcții - Reparații
• Salubritate
• Spații Verzi
• Ecarisaj
• Transport-auto
SERVICII DIVERSE
• Restaurant Club Mioveni
• Bazin de Înot și Agrement
• Bază de Agrement Bemo
• Baze sportive
• Zona de Picnic

VALORI
• Seriozitate – societatea noastră apreciază integritatea cinstea și respectul reciproc atât ca firmă cât și ca indivizi separați.
• Experiență – am dobândit experiență și credibilitate, acordând un interes deosebit activității prestate și clienților noștri.
• Disponibilitate – suntem la dispoziția clienților, ne asumăm provocări și facem eforturi susținute pentru a finaliza orice proiect asumat.
• Calitate – apreciem continua perfecționare personală, investim în personal și în tehnologie pentru a furniza rezultate de calitate.