Lista informațiilor de interes public din oficiu la nivelul SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL:

  1. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
  2. Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;
  3. Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
  4. Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de email și adresa paginii de internet;
  5. Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
  6. Programele și stategiile proprii;
  7. Lista cuprinzând documentele de interes public;
  8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
  9. Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului la acces la informațiile de interes public.

 

Raport anual de aplicare a legii 544/2001 - 2021

Raport anual de aplicare a legii 544/2001 - 2022