Factura explicată.

Factura reprezintă documentul ce justifică furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare. Iată care principalele elemente regăsite pe factura emisă de S.Ed.C Mioveni și ce înseamnă acestea:

Nr.

Denumire

element factură

Explicație

1

Data facturii

Data emiterii facturii

2

Data scadenței

Termenul de plată a facturii

Termenul de scadenţă al facturilor S.Ed.C. Mioveni este de 15 zile de la data emiterii. Vă recomandăm să plătiţi factura în acest termen, pentru a evita aplicarea majorărilor de întârziere, conform legii.

3

Număr contract

Numărul contractului încheiat cu S.Ed.C Mioveni pentru prestarea/furnizarea serviciului de apă-canal.

4

Loc de consum

Locul unde sunt folosite serviciile de apă-canal

5

Perioadă facturare

Perioada pentru care se face facturarea consumului.

6

Nume client

 

 

Date personale ale clientului

persoană fizică/persoană juridică.

Adresă client

CUI

Nr. Reg. Comerțului

Cont bancar

7

Adresă de corespondență

Adresa de corespondență a clientului, localitatea, strada, nr., bloc, apart., cod postal – poate fi diferită de cea a locului de consum.

8

Index vechi

Diferența dintre cele două valori indică cantitatea de apă consumată (în mc).

9

Index nou

10

Consum mc

Numărul de mc apă consumați în perioada facturată.

(Diferența între indexul nou și indexul vechi)

11

Canalizare

Cantitatea de apă evacuată de consumatorii casnici la canalizarea oraşului reprezintă 100% din cantitatea de apă potabilă consumată.

12

Apă potabilă

Cantitatea efectivă de apă consumată în perioada menționată.

Aceasta este stabilită fie prin citirea contoarelor de branşament, fie în baza convenției de estimare. 

*

Curațenie scară

Serviciu optional ce poate fi prestat de către societatea noastră.

*

Întreținere subsol

Serviciu optional ce poate fi prestat de către societatea noastră.

*

Total valoare (lei)

Suma de plată corespunzătoare serviciului respectiv.

13

Total factură curentă cu TVA

Suma de plată corespunzătoare facturii curente.

14

Sold anterior neachitat

Suma tuturor facturilor precedente neachitate.

15

Total plată

Suma tuturor facturilor precedente neachitate + Factura curentă

 

factura explicata 1