CONTRACTUL DE FURNIZARE APĂ RECE ȘI PRELUARE APĂ MENAJERĂ UZATĂ, DOCUMENTE NECESARE ÎNCHEIERII ACESTUIA ȘI TIPIZATELE IMPLICATE

AC2. DECLARAȚIE notarială aproprietarului imobilului - SOCIETATE COMERCIALĂ privind obligația achitării debitelor restante ale chiriașului comodatarului si privind acordul-delegarea la semnarea contractelor

AC3. DECLARAȚIE notarială a proprietarului imobilului - PERSOANĂ FIZICĂ privind obligația achitării debitelor restante ale chiriașului-comodatarului

AC4. ÎMPUTENRICIRE privind desemnarea persoanei să semneze contractele în numele societății

AC5. CERERE REZILIERE CONTRACT

AC6. DECLARAȚIE pe propria răspundere privind respectarea legislației în vigoare în domeniul protecției apei

AC7. CERERE încheiere contract de furnizare-prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru UTILIZATORI SOCIETĂȚI COMERCIALE - UTILIZATORI COLECTIVI

AC8. DECLARAȚIE a coproprietarului-colocatarului - AGENT ECONOMIC - de delegare a reprezentantului în vederea încheierii contractului

AC9. CERERE încheiere a contractului de furnizare-prestare a serviciuuli de alimentare cu apă și de canalizare pentru PERSOANE FIZICE - UTILIZATORI INDIVIDUALI

AC10. ÎMPUTERNICIRE declarație notarială a coproprietarului-colocatarului - PERSOANĂ FIZICĂ - de delagare a reprezentantului în vederea încheierii contractului

AC11. CERERE de închieiere a contractului de furnizare prestare a serviciului apă canal_PERSOANE FIZICE - UTILIZATORI COLECTIVI

AC12. DECLARAȚIE a coproprietarului-colocatarului prin care se deleagă reprezentantul coproprietarilor-colocatarilor

AC13. CERERE încheiere contract de furnizare-prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI-LOCATARI

AC14. ÎMPUTENRICIRE din partea ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI-LOCATARI în vederea încheiarii contractului

AC15. CERERE de încheiere a contractului de funizare-prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare INSTITUȚII PUBLICE - UTILIZATORI INDIVIDUALI

AC16. ÎMPUTERNICIRE INSTITUȚIE PUBLICĂ privind desemnarea persoanei să semneze contractele în numele acesteia

AC17. CERERE încheiere contract furnizare-prestare a servicioului de alimentare cu apă și de canalizare pentru INSTITUȚII PUBLICE - UTILIZATORI COLECTIVI

AC18. DECLARAȚIE coproprietar-colocatar de delegare a reprezentantului coproprietaruluicolocatarilor

AC45. TABEL NOMINAL cu ACORDUL proprietarilor pentru încheierea contractului

AC62. ADRESĂ din partea SOCIETĂȚII COMERCIALE-INSTITUȚIEI PUBLICE privind date generale

AC64. DECLARAȚIE ASOCIAȚIE PROPRIETARI-LOCATARI date generale

ADEVERINȚĂ ELIBERATĂ DE ADMINISTRATOR privind soldul cu care solicitantul figurează în evidențele asociației 


Utilizatorul individual este persoana fizică sau juridică care deține un imobil și care beneficiază de serviciile de alimentare cu apă și/sau canalizare. Utilizatorul individual poate fi:

Utilizator casnic COLECTIV: PERSOANĂ FIZICĂ

Documente necesare/ tipizate implicate:

 1. Solicitare încheiere contract furnizare apă rece și preluare apă menajeră uzată – AC11.
 2. Copie act identitate solicitant/ copie act identitate împuternicit/ copie act identitate mandatar/ copie act identitate chiriaș, după caz;
 3. Copie act proprietate/ copie act închiriere/ copie act comodat, după caz;
 4. Declarația notarială a proprietarului imobilului – AC2/ AC3 (AC2 – dacă proprietarul este persoană juridică; AC3 – dacă proprietarul este persoană fizică);
 5. Declarația coproprietarului/ colocatarului – AC12;
 6. Împuternicire notarială – AC10;
 7. Dovada garanției: copie chitanță și copie factură;
 8. Adeverință eliberată de către administratorul asociației privind soldul cu care solicitantul figurează în evidențele asociației;
 9. Cerere reziliere – AC5;

Utilizator casnic INDIVIDUAL: PERSOANĂ FIZICĂ

Documente necesare/ tipizate implicate:

 1. Solicitare încheiere contract furnizare apă rece și preluare apă menajeră uzată – AC9;
 2. Declarația notarială a proprietarului privind obligația achitării debitelor restante ale chiriașului/ comodatarului – AC2/ AC3 (AC2 – dacă proprietarul este persoană juridică; AC3 – dacă proprietarul este persoană fizică);
 3. Împuternicire notarială din partea proprietarului – persoană fizică – pentru încheiere contract – AC10;
 4. Cerere reziliere contract – AC5.

INSTITUȚIE PUBLICĂ

Documente necesare/ tipizate implicate

INSTITUȚIE PUBLICĂ – UTILIZATORI INDIVIDUALI:

 1. Solicitare încheiere contract frunizare apă rece și preluare apă menajeră uzată – AC15.
 2. Copie act identitate solicitant/ reprezentant/ împuternicit/ mandatar, etc., după caz;
 3. Copie certificat înregistrare fiscală;
 4. Copie certificat constatator;
 5. Copie act proprietate/ închiriere/ comodat, etc., după caz;
 6. Declarația notarială a proprietarului imobilului, dacă este societate comercială – AC2; dacă este persoană fizică – AC3;
 7. Împuternicire din partea instituției – AC16;
 8. Declarație privind respectarea legislației în domeniul protecției apei – AC6;
 9. Adresă din partea societății comerciale/ instituție publică privind datele generale – AC62;
 10. Cerere reziliere contract – AC5;

 

Documente necesare/ tipizate implicate

INSTITUȚIE PUBLICĂ – UTILIZATORI COLECTIVI:

 1. Solicitare încheiere contract furnizare apă rece și preluare apă menajeră uzată – AC17;
 2. Copie act identitate solicitant/ reprezentant/ împuternicit/ mandatar, etc., după caz;
 3. Copie certificat înregistrare fiscală;
 4. Copie certificat constatator;
 5. Copie act properitate/ închiriere/ comodat, etc., după caz;
 6. Declarație coproprietar/ colocatar de delegare a reprezentantului – AC18;
 7. Împuternicire – AC16;
 8. Declarație privind obligativitatea proprietarului – SOCIETATE COMERCIALĂ – de a achita debitele restante ale solicitantului – AC2;
 9. Declarație privind obligativitatea propriearului – SOCIETATE COMERCIALĂ – de a achita debitele restante ale solicitantului – AC3;
 10. Declarație pe propria răspundere privind respectarea legislației în domeniul protecției apei – AC6;
 11. Adresă din partea societății comerciale/ instituției publice privind datele generaleale societății – AC62;
 12. Cerere reziliere contract – AC5;

SOCIETATE COMERCIALĂ

Documentele necesare/ tipizate implicate

SOCIETATE COMERCIALĂ – UTILIZATOR INDIVIDUAL

 1. Solicitare încheiere contract furnizare apă rece și preluare apă menajeră uzată – AC7;
 2. Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 3. Declarația notarială a proprietarului imobilului – SOCIETATE COMERCIALĂ – privind obligația achitării debitelor restante ale chiriașului/ comodatarului – AC 2;
 4. Declarația notarială a proprietarului imobilului – PERSOANĂ FIZICĂ – privind obligația achitării debitelor restante ale chiriașului/ comodatarului – AC3;
 5. Împuternicire privind desemnarea persoanei autorizate la semnarea contractului – AC4;
 6. Declarație pe propria răspundere privind respectarea legislației în domeniul apei – AC6;
 7. Adresă din partea societății privind date despre activitatea desfășurată în imobil – AC62.
 8. Cerere reziliere contract – AC5;

 

Documentele necesare/ tipizate implicate

SOCIETATE COMERCIALĂ – UTILIZATOR COLECTIV

 1. Solicitare încheiere contract furnozare apă rece și preluare apă menajeră uzată – AC7;
 2. Declarația notarială a proprietarului imobilului – SOCIETATE COMERCIALĂ – privind obligația achitării debitelor restante ale chiriașului/ comodatarului – AC2;
 3. Declarația notarială a proprietarului imobilului – PERSOANĂ FIZICĂ– privind obligația achitării debitelor restante ale chiriașului/ comodatarului – AC3;
 4. Model împuternicire privind desemnarea persoanei să semneze contractele în numele societății – AC4;
 5. Declarație privind respectarea legislației în domeniul protecției apei – AC6;
 6. Declarația coproprietarului/ colocatarului – AGENT ECONOMIC – de delgare a reprezentantului în vederea încheiererii contractului – AC8;
 7. Adresă din partea societății privind date despre activitatea desfășurată în imobil – AC62;
 8. Cerere reziliere contract – AC5. 

ASOCIAȚIE DE LOCATARI/ PROPRIETARI:

 1. Solicitare încheiere contract furnizare apă rece și preluare apă menajeră uzată – AC13;
 2. Împuternicire eliberată de către Asociația de locatari/ proprietari, semnată și ștampilată de către Președinte, în vederea semnării contractului – AC14;
 3. Tabel nominal cu acordul locatarilor – AC45;
 4. Declarația Asociației de locatari/ proprietari, semnată și stampilată, privind datele generale ale societății – AC64;
 5. Copie sentință civilă definitivă și irevocabilă de acordare a personalității juridice Asociației;
 6. Copie certificat de înregistrare fiscală;
 7. Copie proces verbal de alegere a președintelui și a administratorului asociației;
 8. Copii acte de identitate ale președintelui și administratorului asociației;
 9. Cerere reziliere contract – AC5.