CUM ÎNCHEIAȚI UN CONTRACT INDIVIDUAL DE FURNIZARE A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE CU S.Ed.C MIOVENI?

 S.Ed.C Mioveni prestează servicii de utilitate publică, de alimentare cu apă şi de canalizare în orașul Mioveni.

Iată ce trebuie să știți dacă doriți să încheiați un contract cu noi:

Documentele necesare închierii contractului se depun la Biroul Contractare al S.Ed.C Mioveni, str. Livezilor, nr. 1, parter, de luni – joi: 08.00 – 16.00 și vineri: 08.00 – 14.00.

Documentele necesare încheierii contractului de alimentare cu apă și de canalizare cu S.Ed.C Mioveni sunt, după caz:

Pentru persoanele fizice/locatari de bloc – proprietar locuință sunt:

 • Copie act de identitate proprietar;
 • Copie contract vânzare-cumpărare, copie act donație, etc., după caz;
 • Adeverință eliberată de către administratorul asociației de proprietari din care să reiasă soldul cu care locatarul figurează pe listele asociației.

* În funcție de particularitatea fiecărui caz în parte se pot solicita și alte documente necesare finalizării contractului de furnizare a apei reci.

 Pentru persoanele fizice/locatari de bloc – chiriași/rude ale proprietarului sunt:

 • Copie act de identitate proprietar;
 • Copie act de identate chiriaș/rudă;
 • Copie contract de vânzare-cumpărare, copie act donație, etc., după caz;
 • Adeverință eliberată de către administratorul asociației din care să reiasă soldul cu care locatarul figurează pe listele asociației;
 • Declarație notarială din care să reiasă că solicitantul își asumă responsabilitatea achitării facturilor de apă rece emise în baza contractului de furnizare apă rece/canal, încheiat;
 • Împuternicire sub semnătura privată eliberată de către proprietar;

* În funcție de particularitatea fiecărui caz în parte se pot solicita și alte documente necesare finalizării contractului de furnizare a apei reci;

 • Depunerea unei garanții de constituire în conformitate cu Ordinul 191.

Pentru persoanele fizice/casa particulară – proprietar locuință sunt:

 • Copie act de identitate proprietar;
 • Copie contract vânzare-cumpărare, copie act donație, etc., după caz;
 • Adeverință de rol eliberată de către Primărie, dacă este cazul;

* În funcție de particularitatea fiecărui caz în parte se pot solicita și alte documente necesare finalizării contractului de furnizare a apei reci;

Pentru persoane fizice/case particulare – chiriași/rude ale proprietarului sunt:

 • Copie act de identitate proprietar;
 • Copie act de identitate chiriaș/rudă;
 • Copie contract vânzare-cumpărare, copie act donație, etc., după caz;
 • Declarație notarială din care să reiasă că solicitantul își asumă responsabilitatea achitării facturilor de apă rece emise în baza contractului de furnizare apă rece/canal, încheiat;
 • Adeverință de rol eliberată de către Primărie, dacă este cazul;
 • Împuternicire sub semnătura privată eliberată de către proprietar;

* În funcție de particularitatea fiecărui caz în parte se pot solicita și alte documente necesare finalizării contractului de furnizare a apei reci;

Pentru persoanele juridice:

 • Statut;
 • Certificat de înregistrare fiscală;
 • Certificat de înmatriculare firmă;
 • Contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere spațiu/cesiune/comodat, după caz;
 • Copie act de identitate asociat/asociat unic/împuternicit/administrator, după caz;
 • Împuternicire semnată și ștampilată de către reprezentantul legal al societății, pentru persoana împuternicită;
 • Garanție de constituire în cunatum de 95 lei;

* În funcție de particularitatea fiecărui caz în parte se pot solicita și alte documente necesare finalizării contractului de furnizare a apei reci;

Din totalul de 9500 de apartamente existente în orașul Mioveni, aproximativ 5500 dintre acestea au încheiat cu societatea noastră un contract individual pentru furnizarea/prestarea serviciilor de apă și canalizare.

AVANTAJE

Utilizatorii care optează branşarea individuală la nivelul condominiilor (blocuri/locuinţe comune) vor avea o serie de avantaje: plata reală a consumului de apă fără a lua în calcul pierderile din rețea, acestea fiind suportate de către operator; eliminarea riscului de debranșare în condițiile în care s-a achitat contravaloarea apei, spre deosebire de situația locatarilor care nu sunt branșați individual; intervenții prompte pentru remedierea posibilelor avarii; tehnologie de ultimă generație pentru citirea de la distanță a indexului, fără a mai fi necesară intervenția în subsolul blocului; factura separată de apă rece, celelalte cheltuieli comune rămânând în sarcina locatarului; posibilitatea punerii la dispoziție a istoricului consumului de apă individual și posibilitatea achitării facturii prin BANCĂ, TREZORERIE, PAYPOINT sau CASIERIE.

NOTA INFORMATIVA date cu caratcter personal