Lucrările de toaletare și corecție a arborilor în orașul Mioveni sunt executate conform Legii 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi. Conform acesteia, proprietarii şi administratorii de spaţii verzi sunt obligaţi să asigure măsurile privind siguranţa persoanelor care pot fi afectate de ruperile şi desprinderile arborilor şi elementelor acestora, ca urmare a gradului de îmbătrânire avansat sau a stării fitosanitare precare.


Pentru a toaleta, defrișa sau a reduce din înălțimea unui copac, este necesar un AVIZ DE SPECIALITATE!

Facem precizarea că societatea noastră execută aceste lucrări numai după obținerea avizelor eliberate de către Comisia pentru Avizarea Tăierilor/Toaletărilor din cadrul Primăriei Mioveni.


Conform legii, lucrările vor consta în eliminarea ramurilor bătrâne, uscate, semiuscate, rupte accidental sau atacate de carii (scorburoase) cu păstrarea echilibrului arborelui, pentru a evita prăbușirea - art. 12, Legea 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi.
De asemenea, sunt vizați și copacii care afectează fațadele clădirilor, iluminatul public și rețelele de telecomunicații, ori siguranța traficului pietonal și rutier. Prin toaletare vor fi corectate și ramurile cu creștere pe direcţie nedorită sau care îndesesc coroana, în scopul aerisirii acesteia.
Lucrările de tăiere și toaletare a arborilor de pe domeniul public intră în sfera administrării spațiilor verzi, și sunt în sarcina autorităților publice locale, însă preluăm și dăm curs și solicitărilor venite de la persoane fizice, persoane juridice sau asociații de proprietari.
În cazul arborilor aflați pe domeniul privat, supravegherea și toaletarea cade în sarcina proprietarului.


Cum se obține avizul de tăiere/toaletare?
Cetățenii pot contacta serviciul de specialitate din cadrul primăriei pentru sesizări în privința tăierilor și/sau toaletarea arborilor, fie individual, fie prin intermediul asociațiilor de proprietari. Obținerea avizului se realizează prin depunerea unei cereri la registratura Primăriei orașului Mioveni, prin care se solicită doborârea/toaletarea arborelui periculos, în funcție de caz. Cererea trebuie să conțină datele de identificare ale solicitantului, informații de contact precum și expunerea pe scurt a problemei.

toaletareArbori