FACTURA APĂ-CANAL EXPLICATĂ
 
Factura reprezintă documentul ce justifică furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.
Iată care sunt principalele elemente regăsite pe factura emisă de S.Ed.C Mioveni și ce înseamnă acestea:
NR. – DENUMIRE ELEMENT FACTURĂ – EXPLICAȚIE
1. Data facturii – Data emiterii facturii;
2. Data scadenței – Termenul de plată a facturii. Termenul de scadenţă al facturilor S.Ed.C. Mioveni este de 15 zile de la data emiterii. Vă recomandăm să plătiţi factura în acest termen, pentru a evita aplicarea majorărilor de întârziere;
3. Număr contract – Numărul contractului încheiat cu S.Ed.C Mioveni pentru prestarea/furnizarea serviciului de apă-canal.
4. Loc de consum – Locul unde sunt folosite serviciile de apă-canal;
5. Perioadă facturare - Perioada pentru care se face facturarea consumului;
6. Nume client, Adresă client, CUI, Nr. Reg. Comerțului, Cont bancar – Date personale ale clientului persoană fizică/persoană juridică;
7. Adresă de corespondență – Adresa de corespondență a clientului, localitatea, strada, nr., bloc, ap., cod poștal – poate fi diferită de cea a locului de consum;
8. - 9. Index vechi/Index nou – Diferența dintre cele două valori indică cantitatea de apă consumată (în mc);
10. Consum mc – Numărul de mc apă consumați în perioada factur ată; (Diferența între indexul nou și indexul vechi)
11. Canalizare – Cantitatea de apă evacuată de consumatorii casnici la canalizarea oraşului reprezintă 100% din cantitatea de apă potabilă consumată;
12. Apă potabilă – Cantitatea efectivă de apă consumată în perioada menționată. Aceasta este stabilită fie prin citirea contoarelor de branşament, fie în baza convenției de estimare.
* Curațenie scară – Serviciu optional ce poate fi prestat de către societatea noastră;
* Întreținere subsol – Serviciu optional ce poate fi prestat de către societatea noastră;
* Total valoare (lei) – Suma de plată corespunzătoare serviciului respectiv;
13. Total factură curentă cu TVA – Suma de plată corespunzătoare facturii curente;
14. Sold anterior neachitat – Suma tuturor facturilor precedente neachitate. Dacă suma din această rurică are minus în față, așa cum este în exemplul de mai jos, înseamnă că în contul abonatului a fost plătită o sumă mai mare decât cea datorată. Suma va fi scazută la următoarea factură.
15. Total plată – Suma tuturor facturilor precedente neachitate + Factura curentă.
 
Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.