🔔 Servicii conexe – Avize eliberate de SEdC.
Iată care sunt acestea și cum pot fi obținute.
Execuția lucrărilor edilitare de orice tip, în conformitate cu Legea 50/1991 privind autorizarea executărilor de construcții se face pe baza autorizației de construire eliberată de autoritatea locală, pe baza avizelor de execuție de lucrări.
Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni emite mai multe tipuri de avize în vederea obținerii de către dvs. a acestor autorizații.
Iată care sunt documentele necesare eliberării acestora:
📌 Aviz execuție BRANȘAMENT ELECTRIC
- Cerere tip – obținută de la Ghișeul Unic al societății, parter (Strada Carol Davila, nr.4, oraș Mioveni, jud. Argeș)
- Act de identitate proprietar soț/soție, după caz sau reprezentant firmă – împuternicire (copie și original)
- Act de proprietate – contract vânzare/cumpărare, moștenire (copie)
- Certificat de urbanism
- Extras de carte funciară
- Plan de situație și Plan de încadrare în zonă
- Aviz de amplasament SC CEZ Distribuție SA
- Dovada achitării taxei de emitere aviz.
📌 Aviz execuție BRANȘAMENT GAZE NATURALE
- Cerere tip – obținută de la Ghișeul Unic al societății, parter (Strada Carol Davila, nr.4, oraș Mioveni, jud. Argeș)
- Act de identitate proprietar soț/soție, după caz sau reprezentant firmă – împuternicire (copie și original)
- Act de proprietate – contract vânzare/cumpărare, moștenire (copie).
- Plan de situație și Plan de încadrare în zonă
- Certificat de urbanism (copie)
- Memoriu justificativ extindere (proiect)
- Avizul tehnic de principiu (copie)
- Schița cu soluția tehnică de racordare (copie)
- Dovada achitării taxei de emitere aviz.
📌 Aviz CONSTRUIRE LOCUINȚĂ și ÎMPREJMUIRE TEREN
- Cerere tip – obținută de la Ghișeul Unic al societății, parter (Strada Carol Davila, nr.4, oraș Mioveni, jud. Argeș)
- Act de identitate proprietar soț/soție, după caz sau reprezentant firmă – împuternicire (copie și original)
- Act de proprietate – contract vânzare/cumpărare, moștenire (copie)
- Adeverință de atribuire număr stradal, eliberată de Primărie
- Plan de situație și Plan de încadrare în zonă
- Certificat de urbanism
- Extras de carte funciară
- Dovada achitării taxei de emitere aviz.
☎️ Detalii suplimentare pot fi obținute la tel: 0730.330.946, Birou Monitorizare Gestionare Consum Apă (MGA).

Ar putea fi o imagine cu în aer liber