Ce este rețeaua interioară (privată) și cine o întreține?
🔹 Reţelele interioare de apă - canal sunt reţelele aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, amplasate după punctul de delimitare dintre reţeaua publică şi cea interioară reprezentat prin contorul de branşament, care este ultima componentă a reţelei publice de distribuţie, iar pentru reţeaua de canalizare prin căminul de racord.
🔹 Acestea aparţin în comun fie proprietarilor de apartamente în cazul condominiilor, fie proprietarilor în cazul persoanelor fizice sau juridice.
🔹 Verificarea, întreţinerea şi administrarea reţelei interioare sunt atribuţii ce cad în sarcina utilizatorilor. Orice activităţi ale operatorului se limitează la a se desfăşura doar pe domeniul public, respectând astfel legile referitoare la regimul proprietăţii, care nu permit extinderea competenţelor instituţiilor publice sau operatorilor de servicii publice pe domeniul privat.
📌 Intervenţiile pe reţeaua interioară de apă-canal se execută de către S.Ed.C. Mioveni, contra cost, la solicitarea asociaţiei de proprietari/locatari, prioritare fiind remedierile defecțiunilor rețelelor publice.