În conformitate cu dispozițiile art. 13, art. 110, art. 111 alin (1) si alin. (2) lit (e), art.113 lit. (m), art. 121 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 13, alin.1 lit. ( f ), art. 16, alin. (1), lit. (d) și alin. (2), art. 31, art. 33, art. 36, alin. (3, 6 și 7) din actul constitutiv al S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L se convoacă prin Director General și Administrator Unic, ec. Nicolae Tudose, Adunarea Generală Extraordinară a Asociaților în data de 17.12.2020, orele 18.00, la sediul Centrului Cultural Mioveni cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL pe anul 2020.
2. Diverse.

În cazul în care pe data de 17.12.2020 nu se întrunește cvorumul necesar pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală ordinară a Asociaților pentru data de 24.12.2020, orele 17,00 în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Convocarea se publică pe site-ul societății, pentru liberul acces al asociaților și în mass-media locală.

 

ADMINISTRATOR,
Tudose Nicolae – Director General

 

Ciaușu Ion ________________   Mandu Ion ________________
Baciu Ion Marius ________________   Culcuș Argentina Elena ________________
Barangă Ion ________________   Popescu Cornel ________________
Țurlea Ciprian-Mihail ________________   Coman Georgică ________________
Livezeanu Petre ________________   Corcodel Ionuț ________________
Drăgușin Claudia -Maria ________________   Fîlfanescu Sorin Ion ________________
Nilă George C-tin ________________   Năstase George Marius ________________
Ungureanu C-tin Aurel ________________   Stoica Cornel ________________
Nitoiu Ramona Corina ________________   Didiță Gheorghe ________________

 

 

Fisier in format PDF