Zona de Picnic Făget este singurul amplasament amenajat în orașul Mioveni în care sunt permise activitățile de picnic și vă așteaptă zilnic, între orele 08.00-22.00. 

Utilizarea grătarelor din zona de picnic atrage obligativitatea respectării unui set de reguli, pe care vi le aducem la cunoștință:

- În vederea accesului la această facilitate a unui număr cât mai mare de vizitatori, durata folosirii grătarului nu va depăși 2 ore.

- Grătarul nu poate fi rezervat pentru o anume oră sau zi, și va fi ocupat în ordinea sosirii, după plata taxei de utilizare (20 de lei).

- Mențineți ordine la locul unde pregătiți grătarul. Resturile menajere combustibile trebuie aruncate numai în locurile special amenajate, întrucât acestea pot contribui la propagarea incendiilor.

- Nu părăsiți niciodată focul făcut și asigurați-vă de stingerea lui în totalitate atunci când plecați;

- Anunțați prompt orice incendiu pe care îl observați, prin apelarea numărului unic de urgență 112 și interveniți imediat cu mijloacele avute la îndemână.

Obligațiile vizitatorilor

Totodată, conform regulamenului de funcționare a zonei, persoanele fizice din Orasul Mioveni care desfăşoară activitatea de picnic în zona indicata pentru activităţile de picnic "Zona de Picnic Făgetu" au următoarele obligaţii:

a) să nu distrugă, modifice ori să degradeze panourile informative, marcajele, indicatoarele, construcţiile, împrejmuirile sau orice alte amenajări aflate în perimetrul zonei;

b) să arunce deşeurile doar în locurile special amenajate;

c) să depună selectiv deşeurile de ambalaje în containerele inscripţionate corespunzător categoriei de deşeuri, în conformitate cu regulile privind colectarea selectivă;

d) să nu aprindă focul în perimetrul zonei indicate pentru activităţile de picnic ''Zona de Picnic Fagetu"

e) să respecte programul/orarul de desfăşurare a activităţii de picnic corespunzător zonei respective;

f) să lase locul în care au desfăşurat activitatea de picnic curat şi nealterat, să nu abandoneze obiecte de orice fel în interiorul sau în vecinatatea perimetrului zonei indicate pentru activități de picnic;

g) să parcheze autovehiculele doar în zonele special amenajate în acest scop;

h) să folosească pentru satisfacerea necesităţilor fiziologice doar locurile special amenajate;

i) să nu folosească produse de igienă personală la o distanţă mai mică de 30 m faţă de cursurile de apă;

j) să nu spele obiectele care au deservit activităţii de picnic în apele din vecinătatea zonei indicate pentru activităţile de picnic. Împrăştierea pe sol a apei uzate rezultate în urma activităţii de picnic sau vărsarea acesteia în apele din vecinătatea zonei indicate pentru activităţile de picnic sunt interzise;

k) să nu hrănească animalele sălbatice;

l) să nu îndepărteze, să nu rănească ori să nu distrugă plantele, animalele, rocile sau orice alte elemente ale cadrului natural şi/sau construit;

m) să nu posteze semne sau mesaje;

n) să păstreze liniştea şi să nu deranjeze comunităţile locale, viaţa sălbatică sau alţi vizitatori;

o) să nu arunce ţigări, chibrituri sau orice alte obiecte aprinse în interiorul sau în vecinatatea zonei indicate pentru activitățile de picnic;

p) să respecte ordinea publică şi bunele moravuri, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;

q) să nu desfăşoare activităţi de picnic pe domeniul public si/sau privat al Orasului Mioveni în afara zonei indicate pentru activităţile de picnic "Zona de Picnic Făgetu din Orașul Mioveni.

Pentru alte probleme sau pentru semnalarea unor nereguli în ceea ce privește organizarea și funcționarea zonei, vă rugăm să apelați numărul de dispecerat: 0348/457.102 sau 0736.202.067.